Dictionaries | References

देवावर हात ठेवणें

शपथ घेणें
देवावर हात ठेवून प्रतिज्ञा करणें
देवाची आणि वाहाणें.

Related Words

धुर्‍यावर ठेवणें   मुळाशीं हात घालणें   मांडीवर मान ठेवणें   मनीं ठेवणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   सात गांठी देऊन ठेवणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   पांडव घरावर ठेवणें   अन्न कडेकांठास ठेवणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   अंधके हात बटेर   मागला पाय पुढें न ठेवणें   आसन ठेवणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   दृष्टि ठेवणें   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   खोगीर वर ठेवणें   प्राण काढून ठेवणें   वाढून ठेवणें   कंठास हात लावणें   बुटे नेऊन ठेवणें   वचन शेटावर ठेवणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   पुस्तपना ठेवणें   चांगल्या किंवा वाईट मार्गात पाऊल ठेवणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP