Dictionaries | References

देवाक हात, गुरवाक भात

(गो.) देवाला हात, गुरवाला भात. देवाला नुसता नैवेद्य दाखवायचा आणि भात खायचा गुरवानें. ‘धन्याला धत्तुरा नि चाकराला मलिदा’ अशा अर्थानें म्हणतात.

Related Words

देवाक हात, गुरवाक भात   तिखमिठा भात   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   हात वळणें   भात राबणें   करडा हात करणें   पाठीवर हात फिरविणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   ढुंगणास हात पोचणें   अंधके हात बटेर   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   वैष्णवी भात   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   करणाराला आटघाट, जेवणाराला (खाणाराला) मीठ भात   सडेल भात   दिव्यांत वात पानांत भात   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घशांत हात घातला, परंतु सुका   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   बुद्धिवानाचा हात लांब   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP