Dictionaries | References

दुसर्‍याची खोड काढणें, पहिली आपली सुधारणें

प्रथम आपले दोष सुधारावे व नंतर दुसर्‍याचे काढण्याकडे लक्षा द्यावें.

Related Words

नांव काढणें   वचपा-वचपा काढणें   इराडा काढणें   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   पहिली बेटी, तूपरोटी   पहिली बेटी, मालाची-धनाची पेटी   जा खोड बाळा, ती (खोड) जन्मकाळा   आपली पाठ आपणांस दिसत नाही   पोटाचें दुःख काढणें-सोसणें   वरात-वरात काढणें   घाण्यांतून पिळणें-काढणें   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   दुसर्‍याची खोड काढणें, पहिली आपली सुधारणें   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   खरवड काढणें   फट-फट घालून खरें काढणें   सुधारणें   (डोक्यावरचा) पदर काढणें   आपली फजिती, दुसर्‍याचें हंसूं   खोड मोडणें   मोडून काढणें   भुसकट-भुसकट काढणें-पाडणें   घोडी काढणें-भरविणें   भरल्या माणसांतून उठविणें-काढणें-घालविणें   एखाद्याच्या तोंडचा घास काढणें   प्रकरण निकालांत काढणें   दगडापासून दूध काढणें   अक्षतेचें खोड   आपल्याच हातानें आपली करिती आरती   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   वीत-आपल्यापुरती-भोंवती वीत काढणें   ओवाळणी काढणें   पैसे काढणें   घशांतून काढणें   पहिली ऋतुमती नंतर पुत्रवती   आपला दोष सोड, मग दुजाची खोड काढ   आपली फाटि आपणाक दिसना   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   आपली गाय परायाचा वेल खाय   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   काढ्यावर काढ्यानें काढणें   घडेस्त्री काढणें   आगा काढणें   मूस उतरणें- ओतणें -काढणें -बनणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   डोळ्यांनी रात्रं-दिवस काढणें   करड काढणें   पट काढणें   चौपदरी गळा काढणें   पांच पाट काढणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP