Dictionaries | References

दुष्टाचे तोंडीं कुटका, देतां होय सुटका

दुष्ट मनुष्याला थोडें फार कांहीं तरी दिलें म्हणजे सुटका होते.

Related Words

कुटका   लहान तोंडीं मोठा घांस   उपदेश देतां येतो, पण बुद्धि देतां येत नाहीं   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   सुटका   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   दर्पण अंधळयाकरीं, देतां न होय उपकारी   अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   निष्ठुरतेपासून, सूड होय निर्माण   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   तोंडीं फांटा भरणें   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   तोंडीं तीळ न भिजणें   देतां नये ठाव, धरतां नये वाव   कोणी देतां मोठी आशा, त्‍याची धरावी निराशा   भांडयाच्या तोंडीं उडविणें   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   कुपणाचा पैका गांठीं, देतां प्राण येतो कंठीं   हातांनी देतां हायहाय आणि चोरांनी नेतां गप्प रहाय   केळीं खातां हरखलें, हिशेब देतां टरकलें   हातांनी देतां आणि चोरांनी नेतां   आप करे सो काम, पदरी होय सो दाम (हाथ लगै सो दाम)   करी ज्ञानाचा अभ्‍यास, होय सुखोपभोग त्‍यास   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   धनलोभ आणि हेवा, त्याची तृप्ति न होय केव्हां   स्वभाव वांकडा, तो नीट न होय बापडा   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   बापासि बाप न म्हणे (ऐशाला काय होय आजोबा)   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   खोट्याच्या नांवाची होय माती, खर्‍याची वाढे कीर्ति   होयीस होय करणें   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   चाबूक लगामाविना, घोडा न होय नीट जाणा   मित होय व्यय तर न होई क्षय   धरितां गर्व आणि स्वार्थ, संसारीं होय अनर्थ   होतां राज्यक्रांति, होय द्रव्याची प्राप्ति   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   अमर्यादेनें मौजा मारिती, होय पापाची भरती   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   न मागे तयाची रमा होय दासी।   जी स्‍त्री मूळची वाईट, जपून न होय नीट   काका मामा केहेवाना, ने गांठे होय तो खावाना   सकाळचा रामराम म्हणजे मृत्यूचेंच बोलावणें होय   अन्न वस्त्र आणि पत उद्योगानें होय प्राप्त   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP