Dictionaries | References

दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥

तुगा २८६४. दारुचा लहानसा थेंब सुद्धा घागरीभर दुधाला अपवित्र करतो. म्हणजे लहानशा वाईट गोष्टीनेंहि चांगली मोठी गोष्ट बिघडतें.

Related Words

नव्हे   हाडीं शुद्ध   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   आपल्या डोळ्यांतील मुसळ काढून मग दुसर्‍याचे डोळ्यांतले कुसळ काढावें   आधीं पिठोबा मग विठोबा   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आपला दोष सोड, मग दुजाची खोड काढ   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   हर्ष काल हा पाप काल असतो   बुडकीची विहीर नव्हे, पाटाची बायको नव्हे   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   आधी चोर, मग शिरजोर   आधी पहावे बोलून, मग दाखवावें तोलून   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   अरिष्टांत पडणें मग बुडणें किंवा तरणें   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   सराफ सोयरा नव्हे, मांजर जितरब नव्हे   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   दुधाचे दांत   चूक नव्हे, चुकीचा बाप   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   हा हू   सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   चकाकतें तें सर्व सोनें नव्हे   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   आधीं वाघ्या, मग पाग्या   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   अंथरायला गरम पांघरायला नरम मग निजणार्‍याला कां वाटावी शरम   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   हांतरण्याला गरम पांघरण्याला नरम, मग निजण्याला कां वाटावी शरम?   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   आधी करावा विचार, मग करावा संचार   आधीं कसोटी, मग सचोटी   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   कांहीं मेळवी, मग जेवी   ब्रम्ह्याच्या गांठी, मग कां कपाळाला आंठी   नवें तेव्हां सवें(मग)शिंक्याला लावून ठेवे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP