Dictionaries | References

दुधाची तृषा (तहान) ताकानें भागत

पुरी होत नाहीं
दूध प्यायची इच्छा झाली असतां ती ताक पिऊन शांत होत नाहीं. जेथें चांगल्या वस्तूचें काम असेल तेथें तिच्या ऐवजीं कोणती तरा निकृष्ट वस्तु चालत नाही.

Related Words

तहान   तृषा   दुधाची तृषा (तहान) ताकानें भागत   दुधाची तहान ताकानें घालविणें   तहान लाडू भूक लाडू   ऊन तहान न पहाणें   ऊन तहान न म्हणणें   ऊन तहान न मानणें   स्वराज्याची तहान सुराज्यानें भागत नाहीं   तहान लागल्‍यावर विहीर खणणें   तहान लागल्‍यावर विहीर खोदणें   दुधाची भूक ताकावर भागली   ताकानें पोळला, तो दुधानें पोळेल   मुतानें ज्याची तृषा भागणार, त्याची भूक गुवानें शमणार!   नाठाळ जांवई लेकीनें गोड, अन्‍ शिळी भाकरी ताकानें गोड   गायीला वासरी झाली, दुधाची पांग फिटली   हलक्या मोलाची, कांसाळीयॅद्या ओंटीची, अनि गॉलभर दुधाची   सुईणीपासून शेटं लपवून भागत नाहीं   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   तहान लागल्‍यास मृत प्याला, तो भूक लागल्‍यास विष्‍ठा खाईल   आई मुलाची तहान भूक जाणती, त्यापेक्षां मुलाला अधिक माहिती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP