Dictionaries | References

दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये

संघशक्ति ही इतकी अचाट असते कीं, प्रत्यक्ष प्रबल शत्रूला सुद्धां तिला तोंड देण्याचा प्रसंग येऊं नये. पुढें पहा.

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   पाठीवर हात फिरविणें   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दगडाखालीं हात सांपडणें   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   माझे हात का कोकणांत गेले?   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   अंधके हात बटेर   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   लहानाची उपेक्षा करुं नये   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   कंठास हात लावणें   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात बांधणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP