Dictionaries | References

दगडाखालीं हात सांपडणें

See also:  दगडाखालीं हात गुंतणें
कांहीं दुःख कारक स्थितींत, अडचणींत, पेंचांत, नुकसानकारक कामांत सांपडणें
एखादी मोठी जबाबदारी अंगावर पडणें
कात्रींत सांपडणें
गुंतून पडणें. ‘ जिजाऊ:- मग दगडाखालीं सांपडलेला हात कसातरी सोडवून घेण्यासाठीं माझ्या संभाजी राजाला मोठ्ठी मोठ्ठी मोंगलाई सरदारी बादशहाकडून देववायची आणि पुढेंमागें बापलेकांची लढाई लावून द्यायची
हा होता त्यांचा त्या वेळचा डाव !’- शिसं १.१.

Related Words

दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   दोन डगरीवर हात ठेवणें   ढुंगणास हात पोचणें   हात हातांत देणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   कंठास हात लावणें   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   होमकुंडीं सांपडणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   मांडे केले, हात झाडले   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP