Dictionaries | References

दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा

आपण जर एखाद्या अडचणींत सांपडलेलों असलों, एखाद्या दुष्ट मनुष्याच्या तावडींत सांपडलों असलों, तर युक्तीयुक्तीनें आपली सोडवणूक करून घेतली पाहिजे.

Related Words

दगडाखालीं हात सांपडणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   हात धरुन काढून लावणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   दोन डगरीवर हात ठेवणें   ढुंगणास हात पोचणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   मांडे करणारीचा शेंबूड काढावा   कंठास हात लावणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   मांडे केले, हात झाडले   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP