Dictionaries | References

तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन

तेरड्याचे रंग तीन दिवसांनी तरी बदलतात पण सरडा दिवसातून तीनदा रंग बदलतो. म्‍हणजे इतका चंचल वृत्तीचा, घटकेघटकेने न नवीन तर्‍हा करणारा माणूस.

Related Words

तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   तीन फातार मांडप   आगी वार्‍याचे दिवस   घातीचे दिवस   तिघांची तीन दारें   रंग दिसणें   सप्त रंग   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   तीन वाटेची माती न मिळणें   तीन पांच करणें   दिवस पूर्ण भरणें   पाणी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया   पानीतेरा रंग कैसा, जिसमें मिलुंगा   पळ गेला कोकणां, तीन पानें चुकेना   नखांबोटांवर दिवस मोजणें   दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   दिवस गेला हेटाहेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   दिवस जाणें   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   महात्याक दिवस   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   दिवस घेणें   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   चोराची मौज चार दिवस, छिनालीची आठवडा   तीन संन्याशाचीं वैशिष्‍ट्ये   तीन मद   साडे तीन मुहूर्त   तीन पोट भरण्याच्या जागा   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   तीन दिवसाचा भाऊ   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   नव्याचे नऊ दिवस   भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   असेल ते दिवस दिवाळी, नसेल ते दिवस शिमगा   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   तीन ॠषि   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   खयंथ गेल्‍यावर चुलीक फातर तीन   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   हातावर दिवस लोटणें   दिवस जातो पण घोल उरतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP