Dictionaries | References

तूं कर वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट

See also:  तूं कर कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट
दुसर्‍याने कितीहि कुरकुर, बडबड केली तरी तिकडे लक्ष्य द्यावयाचे नाही. मागे पहा.

Related Words

मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   तूं कर वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   कर जोडून उभे रहाणें   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   हालवून खुंटा बळकट करणें   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   चावून चिकट आणि ओढून बळकट   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   कर न कर   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   मी मी आणि कुचल्याची बी   अशी आहे तशी आहे   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   रस्त्याची वटवट रिकामी, घरीं आली मामी   सर्व गुरु भाऊः कामा न येऊं   तट्टू माझा रतनघोस, मागें चाले कोसकोस   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   तृष्णा पापिणी, घात मांडला माझा पांनीं   कल्पना पापिणी, घात मांडला माझा पांनीं   तूं करीत जा कटकट   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   जेवून बसावें क्षणभर, रात्रीं जेवल्‍यावर फेरी कर   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   कर नाहीं त्‍यास डर कशाला   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   शेकणें हें अर्धा वैद्य आहे   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   भलाकर भला होवेगा, सवदा कर नफा पावेगा   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP