Dictionaries | References

तीळ तांदूळ एक झाले, वाटाणे गडगडत गेले


काही झाले तरी एका वर्गातील, जातीतील, माणसे भांडली तरी पुढे मागे एक होणार० त्‍यांना बाजूला सारून आपण मध्ये घुसणार मात्र शेवटी बाजूला पडतात.

Related Words

तीळ   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   एक पंथ (और) दो काज   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   एक शीख सध्या लाख   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक तीळ सात ठिकाणीं   एक ओढ   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   भातकांडे तांदूळ   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक धरून बसणें   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   पांडव जुनानें गेले यादव सोर्‍यानें मेले   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   सागूचे तांदूळ   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   एक हमाममे, सब् नंगे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   भूत आणि भीति एक गांवची   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एकूण एक   खुरष्णी तीळ   धुतलेला तांदूळ   मराठे तीळ   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   शाहण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP