Dictionaries | References

तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना

(गां.) तारवावर माल भरण्यास गेले परत आले, पण पोट भरण्यास गेलेले (तारवावरचे नोकर) मात्र परत आले नाहीत. पोट लहान असून तारूं मोठे असते
पण तारूं भरणें हे पोट भरण्यापेक्षां सोपे असते !

Related Words

पोट जाळणें   पोट तडीस लागणें   पाठ पोट सारखें होणें   पोट सुटणें   भकाट-टी-पोट भकाटीस जाणें   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   देड बुदवंताक पोट रितें   दुखतें पोट, म्हणे कवाड लोट   लबाडीवर पोट भरणें   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   पावसाचें पोट फुटणें   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   येणें ना जाणें, फुकट वेल्हावणें   दोळ्या दोळ्याक भेट ना, शेजारा आसून गुर्तु ना   बसन म्हळ्या सावळी ना, आनी धरीन म्हळ्या ताळी ना   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   दांत कोरल्यानें पोट भरत नाहीं   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   पुत मागूंक यात्रेक गेलो, बाईल विसरनु घरीं आयलो   दुडु आसा तेंन्नां केळीं सवाय, ना तेंन्नां म्हारग   मुजर्‍याक कोण ना, हुलप्याक पंचवीस   बेदाणा-ना   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   भाजून बीं पेरलें ना   कोणाक कोणना, उंचारी वतल्‍याक सांगातु ना   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   विजणा-ना   बेल ना पत्री, पूजा करायले निघाली चत्री   स्वार्थाक दोळे ना   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   चव ना ढव, दडपून जेव   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   आसल्यार घॉगॉ, ना जाल्यार ऑगॉ   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   खबर असल्‍यास गोयें, ना झाल्‍यावर पोयें   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   दरेवैर खरवड ना   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   उश्ण्यांक मरण ना   अनसोलें पोट   चलियेक चोवंच्याक गेलेलो चलो, लग्‍न करनु घेवनु आयलो   पुत मागूंक यात्रेक गेलो, बाईल विसरनु घरीं आयलो   पोट   पोटांत पोट   पोटार आड आयलो   माय-माय पोट   मोठें पोट   लागे बोट, वाढे पोट   हातचा नीट तो खडकावर भरील पोट   हातपाय रोडया, पोट लोडया   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP