Dictionaries | References

तारत्‍यापुढें मारत्‍याचा हात चालत नाहीं, तारत्‍यापुढे मारत्‍याचे चालत नाहीं

रक्षण करणारा असेल, तर तो कोणत्‍याहि परिस्‍थितीत रक्षण करतोच, नाश करणाराचे बल त्‍याच्यापुढे लंगडे पडते. ‘पण तारत्‍यापुढे मारत्‍याचा हात चालत नाहीं हेच अखेरीस खरे ठरलें!’ -उग्र ४.४.

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   संवयेचो हात तॉंणा वता   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   देवावर हात ठेवणें   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   किसका हात चले, किसकी जबान चले   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   हात (ता-तो) फळी   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   केव्हां नाहीं केव्हां   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   हात गोड कीं हाट गोड   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   असतां खाली हात, मनुष्याचे नाही चालत   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उरावरचा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   करून उपयोग नाहीं, न करून चालत नाहीं   कालाबरोबर चालत्‍याविना कोणाचें चालत नाहीं   घणसापुढे गारुड चालत नाहीं   चोरीचे चौदा हात   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दहीं दूध, तूप नी पोटार हात   दाहाचा हात   दोन हातांचे चार हात होणें   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   नरडीला हात देणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुंडा हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   सलामीचा हात   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   हाताला हात लावणें   हारा होरा देव्हारा फार दिवस चालत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP