Dictionaries | References

डोळे पठारास जाणें

See also:  डोळे पाताळांत जाणें
आजार, अशक्तता इ. मुळे डोळे खोल जाणें.

Related Words

चोंदी देऊन जाणें   डोळे झांकणें   डोळे पठारास जाणें   उभ्या मार्गानें जाणें   पाठीचें साल जाणें   विकोप्यास जाणें   डोळे लाल करणें   मेणे डोळे   डोक्‍यावरून पावसाळा जाणें   अंगावरचें जाणें   गळी जाणें   वस्तेरां जाणें   पांवडयावर जाणें   मुलखावर उठून जाणें   उघड्या डोळ्यांनी करावे आणि डोळे मिटून भरावें   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   हातावर तुरी देऊन जाणें   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   एकार जाणें   नाट जाणें   अंग जड जाणें   जिवें धुस जाणें   डोळे पापी   जेवत्‍याची खूण वाढिता जाणें   तर्‍हेस जाणें   दिवस जाणें   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   नाकांत काडाया जाणें   नांव पाण्यांत जाणें   कामांतून जाणें   पाय पोटीं जाणें   खाटेवर जाणें   चांचरत जाणें   खरें खोटें ईश्र्वर जाणें आणि जोशाचे ठोकताळे   नशीब ठोकुनि जाणें   विटाळ जाणें   लाही होऊन जाणें   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   डोळे लवणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   मामंजी मामंजी! बघा माझे डोळे, विका हातांतले वाळे   आशेनें जाणें, निराशेनें येणें   अनमान्या जाणें   मन जाणें पापा   आपल्या शहाणीवाः जाणें पुढीलांच्या मनोभावाः   उंटावर बसून दक्षिण दिशेस जाणें   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   वानर काये जाणें आल्याची चक्की   धुळीचे दिवे खात जाणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP