Dictionaries | References

जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु (गो.)

एखाद्याच्या नशीबी ऐश्र्वर्य भोगावयाचे नसले म्‍हणजे त्‍यास भिकारचाळे सुचतात व चालून आलेल्‍या भाग्‍याचाहि उपभोग घेतां येत नाही.

Related Words

हंसुन गोड (साजरें) करणें   बाबा पुता करणें   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   आवडत्याक मसण गोड   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   करणें थोडे उलवणें चड (गो.)   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   वरलीं जड, सोयरीक गोड   लाळेनें चणे गोड करावे   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   जीवु गोडु की गोड गोड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   दिवाळेचे दिवे रे पुता   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   ओटी जड, पाहुणा गोड   गूळ घातला तितका गोड   आईचा हात, शिळा गोड भात   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   उडत्या पांखरांची शेटां मोजप (गो.)   हात गोड नाहीं, हाट गोड   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   तुका ना माका, घाल सुण्यास   उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप (गो.)   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   नाना पुता करणें   वाटींत उटणें, लावीत सुटणें   वाटींत सांडलें काय आणि ताटांत सांडलें काय, एकच   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   रात माका पेट   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात (गो.)   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   गोड गळा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP