Dictionaries | References

(जिभेचा) हात फाटणें

रुचि वाढणें. ‘ जेथें जिव्हेचा हातु फाटे l’-झा १८.२४९.

Related Words

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   दोन डगरीवर हात ठेवणें   ढुंगणास हात पोचणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   हात हातांत देणें   (जिभेचा) हात फाटणें   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   देवाक हात, गुरवाक भात   आडव्या जिभेचा   जिभेचा पट्‌टा चालू करणें   कंठास हात लावणें   फाटणें   पट्टी फाटणें   हात बांधणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP