Dictionaries | References

जिच्या हातांत गोठ, तिला लोडाशेजारीं लोट

वरीलप्रमाणेच.

Related Words

हातांत नारळाची आई देणें   (हातांत) कांकण भरणें   उलटी अंबारी हातांत येणें   बडी हातांत घेवप   (हातांत) कांकण घालणें   मैंदाच्या हातांत फांसे   जातीची शिंदळी। तिला कोण कैसा वळी।।   जिच्या हातांत गोठ, तिला लोडाशेजारीं लोट   गोठ   हातांत कंकण बांधणें   हातांत पळळेले पदरात पडतां   माकडा हातांत मातें दिल्यार उवांकइ केसांकेडु   जिचे मोठे कुले, तिला जन (जग) भुले   हात हातांत देणें   हातांत मीठ देणें   पिशाच्या हातांत कोलती   धुवावें तिला मळ, भांडावें तिला कळ   हातांत हात घालणें   नाजुक नार, तिला चाबकाचा मार   जिची सहज लीळा, तिला कशाला (पाहिजे) भांग टिळा   फाडी तिला साडी, तगवी तिला भगवी   हातांत हात देणें   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   शंभर हातांत न देणें   दुखतें पोट, म्हणे कवाड लोट   जिच्या घरीं ताक, तिचें वरती (गेलें) नाक   भरंवशाची मोट, पाण्यांत लोट   गोणी लोट   चोटली हातांत घेऊन फिरप   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातांत नासून पापी   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   मुंबईची पारशी, हातांत आरशी   हातांत नाहीं अडका भिंतीला जाऊन धडका   (जिचे) मोठे कुले, तिला जग भुले   देवमूर्तींत नाहीं शक्ति, मुसलमान तिला फोडिती   राजाच्या हातांत पैसा खेळे, प्रजेचें झालें वाटोळें   हातांत नाहीं अडका बाजारांत चालला (चालली) धडका   अस्वलीचा कान दरवेशाच्या हातांत   हातांत नाहीं चवली लग्न करावयास धांवली   ज्‍या घरीं दिली पोरी, तिला त्‍या घरची लागली रीतभात सारी   नरोटी हातांत घेणें   हातांत कळसा आणि गांवाला वळसा   कुणब्‍याची बेटी, गव्हाची रोटी, मळल्‍यानें तिला चव येते   हातांत झोळी सर्व गांव उकळी   कुणब्‍याची बेटी गव्हाची रोटी, मळल्‍यानें तिला चव येती   जी कोमलांगी असेल तिला प्रशस्‍त मुद्रा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP