Dictionaries | References

जात्‍यावर बसले म्‍हणजे ओंवी सुचतें

   
Script: Devanagari
See also:  जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गाणें सुचतें , जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत सुचतें

जात्‍यावर बसले म्‍हणजे ओंवी सुचतें     

मनुष्‍य एखादे काम प्रत्‍यक्ष करावयास लागला म्‍हणजे त्‍यास ते कसे करावे हे सहज सुचून त्‍याच्या हातून ते पार पडते
पण जर करावयास सुरवातच न करतां दूरदूर राहिले तर ते कधी हातून होण्याची शक्‍यता नसते. सामान्यतः दळीत असतां तोंडाने काहीतरी गाणें म्‍हणत असावे अशी जुनी समजूत आहे. याकरितां सहज जुन्या बायका मुक्‍याने दळीत नाहीत. ओवी किंवा गाणे आठवत नसले तरी दळूं लागले असतां सुचत जाते. गाण्याने श्रम हलके होतात. तु०-गादी काम शिकवते.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP