Dictionaries | References

चोराची मौज चार दिवस, छिनालीची आठवडा

चोरी केलेल्‍या द्रव्यावर फार तर चार दिवस चैन करतां येते. चोरीची संपत्ति कायमची चैन चालण्याइतकी नसते व जारकर्म केले तर ते फार तर आठ दिवस गुप्त राहते. नेहमी बाहेरख्यालीपणा करणाराचा तो लवकरच उघडकीस आल्‍याशिवाय राहात नाही.

Related Words

आगी वार्‍याचे दिवस   घातीचे दिवस   चार दीस मांयचे, चार दीस सुनेचे   चोराची मौज चार दिवस, छिनालीची आठवडा   चार खुंट जहागीर   दिवस पूर्ण भरणें   जिवाचे चार चार करणें   चोराची हाय, वाटे वयलो खाय   दिवस घेऊन   अधर्म्याचें अडीच दिवस   नखांबोटांवर दिवस मोजणें   दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   दिवस गेला हेटाहेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   दिवस जाणें   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   महात्याक दिवस   सारा दिवस पिसा पिसा, चपनी भर नहीं आटा   चार दिनकी चांदनी, फेर अंधयरा पांख   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   दिवस घेणें   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   चार दृष्टि होणें   आँखे होते चार, दिलमें आया पियार   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   नव्याचे नऊ दिवस   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   शाऊ दिवस   असेल ते दिवस दिवाळी, नसेल ते दिवस शिमगा   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   दिवस मंदीचे आणि अंगावर दागिनें चांदीचे   चोराची लंगोटी   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   चोराची माय हृदयीं रडे   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   चार स्‍थानें   कान आणि डोळे यांत चार बोटांचे अंतर   चार मुक्ति   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   चार युगें   सहज जाईन कुंपांत, चार आणे सुपांत   दिवस जातो पण घोल उरतो   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   हातावर दिवस लोटणें   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP