Dictionaries | References

चिखलांतली मेढ वाकवावी तिकडे वांकणार

चिखलांत पुरलेली मेढ तितकी पक्‍की बसलेली नसते
त्‍यामुळे तिला सहज हलविली तरी ती हलूं शकते. त्‍याप्रमाणें जी गोष्‍ट अस्‍थिर असून ठाम नसते तिला पाहिजे तसे वळण देता येते किंवा ज्‍यास पक्‍का आधार नाही अशा व्यक्तीस परिस्‍थितीप्रमाणें आपले स्‍थान वगैरे बदलावे लागून सभोवतालच्या गोष्‍टीप्रमाणें वर्तन करावे लागते. -निरभ्र चंद्र १४९.

Related Words

चिखलांतली मेढ वाकवावी तिकडे वांकणार   इकडे नई, तिकडे वई   मेढ   चिखलांतली मेढ   जिकडे सुई, तिकडे दोरा   इकडे तिकडे   जिकडे गेली बाला, तिकडे खासा खबळा   मांडव मेढ रोवणें   तीन कोनी टोपी जिकडे फिरेल तिकडे सारखीच   मुहूर्त मेढ रोवणें   तिकडे   वाट फुटेल तिकडे जाणें   पांढरे कावळे असतील तिकडे जाणें   इकडचा डोंगर तिकडे करणें   नळी फुंकिली सोनारें, इकडून तिकडे गेलें वारें   जिकडे पुढा, तिकडे मुलुख थोडा   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   हाले तिकडे तोले   जिकडे वाजवी, तिकडे परमेश्र्वर   इकडे आड, तिकडे विहीर   इकडला डोंगर तिकडे करणें   मिळाली चेड, धर मांडावाची मेढ   खळ्याची मेढ   शीग तिकडे शिंगोटी, गांड तिकडे लंगोटी   कुणब्‍याचे बोलणें, मुळाभर इकडे का मुळाभर तिकडे   इकडे ना तिकडे, ठाव नाही कोणीकडे   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   हातीं लागली चेड आणि घर मांडवाची मेढ   जिकडचे तिकडे वळे, कणकीचें गळूं गळूं पडे   चलती तिकडे भलती   जिकडे गेली वांझ, तिकडे झाली सांज   हाड तिकडे शेपूट जाड, तोंड पाहून जेवणवाढ   इकडे नही तिकडे वही   हगायला गेला, तिकडे गांड विसरला   इकडला गड तिकडे नेऊन ठेवणें   तुका म्‍हणे जन दुतोंडी सावज। सांपडे सहज तिकडे घर।।   इकडे आले हंसूं आणि तिकडे गेले उतूं   जिकडे धर्म तिकडे जय   अवसबाई इकडे पुनवबाई तिकडे   जिकडे घुगर्‍या, तिकडे उदेव उदेव   मनीं संतोषानें मानी, जिकडे तिकडे मेजवानी   जिकडे पोळी, तिकडे वळी   जिकडे पोळी, तिकडे गोंडा घोळी   जिकडे चलती, तिकडे भरती   दुधाला गेली, तिकडे कांटे खायाला राहिली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP