Dictionaries | References

चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको

मागे ‘गांवाबाहेर०’ पहा.

Related Words

गांवाबाहेर बोंबलण्यास पाटलाची परवानगी कशाला   बोंब-बोंब उठणें   नको   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   वर येणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   माझेंच नाक वर   (वर) पाय येणें   अविचारें नको मानूं, नको अपमानूं   धोपट मार्गा सोडूं नको   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   मिरगी-मिरगी वर येणें   हांक बोंब   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   अज्ञान लोभास घाली, पडूं नको त्याच्या ख्यालीं   खोड्यांत पाय घालावयास येतो पण काढावयास परवानगी लागते   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   बोंब पाडणें   बोंब मारु वाद   बोंब रावणाची आणि करणी करटाची   मुक्याला लुटलें, हांक ना बोंब   काय बोंब मारली !   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   गरिबी पत्‍रकली पण ॠण नको   स्पष्ट-स्पष्टोक्तीच्या आंगीं निष्ठा नको वाउगी   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   (वर) तलवार धरणें   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP