Dictionaries | References

चंदुलालचंदुलाल मर गये, चंदुलालके नोकर घर घर लग गये
दिवाण चंदुलाल हा निझामाचा दिवाण होता. तो अतिशय दानशूर, खर्चिक होता. त्‍यावरून अतिशय खर्चिक, उदार, उधळ्या माणसाला चंदुलाल म्‍हणतात. त्‍याचे नोकर त्‍याच्या हयातीत चैनीत होते, पण तो मेल्‍याबरोबर त्‍यांची चैन संपली व ते दारोदार फिरूं लागले. तु०-मुरगी मरी बच्चे दाणादाण.
 पु. विना . १ हा जातीचा खत्री असून निजामचा मुख्य दिवाण होता . याचा दानधर्माबद्दल लौकिक असे . २ ( ल . ) फाजील दानशूर , उधळया , चैनी माणूस . म्ह० ( व . ) चंदुलाल मरगये चंदुलालके नोकर घरघर लगगये = खुशालचंद माणसाबरोबर खूप चैनी केल्या परंतु तो मरतांच भीक मागण्याची ज्यास पाळी आली त्यास म्हणतात .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP