Dictionaries | References

घशांत हात घातला, परंतु सुका

प्रयत्‍न करूनहि फळ न मिळणें.

Related Words

मुळाशीं हात घालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   अंधके हात बटेर   हात चोळणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   दोन डगरीवर हात ठेवणें   ढुंगणास हात पोचणें   हात हातांत देणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   गूळ घातला तितका गोड   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   बुद्धिवानाचा हात लांब   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP