TransLiteral Foundation

घशांत हात घातला, परंतु सुका

प्रयत्‍न करूनहि फळ न मिळणें.

Related Words

मुळाशीं हात घालणें   हात वळणें   हात चालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   करडा हात करणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   अंधके हात बटेर   हात चोळणें   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कंठास हात लावणें   लुका-समुद्रास गेला लुका तों सुका   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   गूळ घातला तितका गोड   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   बुद्धिवानाचा हात लांब   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाताहत or हात   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   हात उगारणें-उचलणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   आपला भात आखडला हात   उचलला हात   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उरावरचा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   करडा हात   करडा हात करणें   चोरीचे चौदा हात   जगन्नाथका भात, जगत्‌ पसरे हात   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दहीं दूध, तूप नी पोटार हात   दाहांचा हात   दोन हातांचे चार हात होणें   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   नरडीला हात देणें   परंतु   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुंडा हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मुसलमान भुका, हात सुका   मापटयावर हात घेणें   लुका-समुद्रास गेला लुका तों सुका   वाघ म्हटलें (ला) तरी खातो आणि वाघोबा म्हटलें (ला) तरी खातो मग वाघरुं म्हणून दोन हात करुन कां न मरा   वाताहत or हात   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   शेजीनें घातला भात आणि आईनें फिरविला हात   सुका   सुका-की-कें-सुका लफडा-डें   सुका टणक or -ठणक   सुका ताव   सुका दुकळ   सुका मेवा   सुका लफडा   समुद्रांत गेला लुका, तों समुद्र झाला सुका   समुद्रांत जाऊन-पडून कोरडा-सुका   सलामीचा हात   हात   हात करणें   हात घेणें   हात देणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

केवन्यो

 • स्त्रीअव . ( कु . गो ) न्यून ; उखाळ्यापाखाळ्या . ( सं . किम् + ऊन - न्यून ) 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

चोवीस शिवलिंगे कोणती?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.