Dictionaries | References

गुलाबी झोंप f  Soft and sweet sleep, esp. the morning snooze.
पहाटेची थंड वेळेची झोप
ही काहींना फार सुखकर वाटते.

Related Words

राक्षसी झोंप   मोठें पोट आईजवळ आणि अवघड झोंप नवर्‍याजवळ   गुलाबी झोंप   झोंप   साखर झोंप   जागती झोंप-निद्रा   गुलाबी थंडी   डोळाभर झोंप   ज्‍वानींत गुलाबी शेजेवर, म्‍हातारपणीं काट्यावर   गुलाबी   राजा राज कमावी, दुबळा झोंप कमावी   राजा राज्य करी (कमावी) आणि दुबळा झोंप गमावी   झोंप-डुलक्या मारणें   कुंभकर्णाची झोंप or कुंभकर्णी झोंप   गुलाबी पुष्‍पाच्या योगाने, खुडून घेती कांटे   गुलाबी अत्तर   गुलाबी जांब   थंडी गुलाबी   अमृतझोंप or अमृताची झोंप   प्रहरभर दिवस आला, झोंप लागली आळसाला   हंडींत शीत असले म्हणजे लांडीला झोंप कशाला येते   पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे॥   जळा-पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा। तेव्हां कळे॥   चोरी मालकाची, झोंप नोकराची   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   चोराला चोप आणि शेजार्‍याला झोंप   कुंभकर्णाची-झोंप-महानिद्रा   हंडींत असलं म्हणजे लांडीला झोंप नाहीं   शेजार्‍याला-शेणपुंजीला झोंप नाहीं   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   कुत्र्याची झोंप   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   जागती झोंप-निद्रा   झोंप   डोळाभर झोंप   राक्षसी झोंप   झोंप-डुलक्या मारणें   मोठें पोट आईजवळ आणि अवघड झोंप नवर्‍याजवळ   राजा राज कमावी, दुबळा झोंप कमावी   राजा राज्य करी (कमावी) आणि दुबळा झोंप गमावी   गुलाबी झोंप   अमृतझोंप or अमृताची झोंप   कुत्र्याची झोंप   कुंभकर्णाची झोंप or कुंभकर्णी झोंप   कुंभकर्णाची-झोंप-महानिद्रा   चोराला चोप आणि शेजार्‍याला झोंप   चोरी मालकाची, झोंप नोकराची   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   जळा-पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा। तेव्हां कळे॥   अमृतझोंप or अमृताची झोंप   कुत्र्याची झोंप   कुंभकर्णाची झोंप or कुंभकर्णी झोंप   कुंभकर्णाची-झोंप-महानिद्रा   गुलाबी   चोराला चोप आणि शेजार्‍याला झोंप   चोरी मालकाची, झोंप नोकराची   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   जळा-पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा। तेव्हां कळे॥   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   जागती झोंप-निद्रा   झोंप   झोंप-डुलक्या मारणें   डोळाभर झोंप   प्रहरभर दिवस आला, झोंप लागली आळसाला   पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे॥   मोठें पोट आईजवळ आणि अवघड झोंप नवर्‍याजवळ   राक्षसी झोंप   राजा राज कमावी, दुबळा झोंप कमावी   राजा राज्य करी (कमावी) आणि दुबळा झोंप गमावी   शेजार्‍याला-शेणपुंजीला झोंप नाहीं   साखर झोंप   हंडींत असलं म्हणजे लांडीला झोंप नाहीं   हंडींत शीत असले म्हणजे लांडीला झोंप कशाला येते   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP