Dictionaries | References

गुलाबास वास, पण कांटे शरीरास


गुलाबाचे फूल सुवासी, काटे असती त्‍याच्या अंगाशी प्रमाणें
सुख हे अगदी पूर्णपणें निर्भेळ नसते. तर ते दुःखमिश्रित असते.

Related Words

वास   मिळवायचें सोपें, पण जिरवायचें-सांभाळा-वयाचें कठीण   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   लाविल्यास कांरे महारा कांटया, लाविल्या पण पाटिल, वार्‍यानें (उडून) गेल्या   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   उड्या बरा पण पड्या कठीण   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   पंगिरो पोटलून आंगा कांटे   गुलाबी पुष्‍पाच्या योगाने, खुडून घेती कांटे   फुलाचास वास भुंग्याला, आणि चिखल बेडकाला   जेथें विश्र्वास, तेथें करावा वास   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   सुंभ जळलें पण पीळ निसवत नाहीं   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   आमचा-ची-चें बाळ्या बारा पोळ्या खातो पण आणाव्या कोठल्या-कोठून? आमचा बाब्या बारा वडे खातो पण घालतो कोण?   कांटे   पडतील स्वाती तर कापूस मिळेना वाती, पण पिकतील माणिक मोती   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP