Dictionaries | References

गुलाबाचे फूल सुवासी, काटे असती त्‍याच्या अंगाशी


गुलाबाच्या फुलाला वास फार चांगला येतो पण त्‍या झाडाच्या अंगाला सर्वत्र काटे असतात. एखाद्या गोष्‍टपासून पुष्‍कळ लाभ होईल असे वाटत असते पण तो प्रत्‍यक्ष पदरात पडण्याच्या मार्गात काही अडचणी असतात, त्‍या नरजेआड करतां कामा नये.

Related Words

गुलाबाचे फूल सुवासी, काटे असती त्‍याच्या अंगाशी   असती   देवाला फूल, घराला मूल   दूध गाईचें, फूल जाईचें   जसें झाड, तसें फळ-फूल   जावें त्‍याच्या वंशा, तेव्हां कळे।   वासनेच्या पोटीं, असती कर्माच्या कटकटी   ज्‍याचे जवळ अर्थ, त्‍याच्या अंगीं पुरुषार्थ   राजा निघाला बाहेरीं, वैभव त्याच्या बरोबरी   फुलिल्लें फूल परमळ नासतां ना रावना   फूल   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   खर्‍या धर्मात्‍म्‍याची त्‍याच्या देशांत कदर नसते   उंट चढे तोंभी कुत्ता काटे   दिव्यास निरोप, पदर, फूल देणें   मज-मज पहा फूल वाहा, घर पाहा हगून जा   अधीर आणि अज्ञानी कपटी असती फार मनीं   निःस्पृह बोध क्कचित एक, स्वार्थबुद्धि असती अनेक   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   नाहीं काळ अनुकूल, ऐसें म्हणत असती सगळे   जातीनें हलके असती, ते हिमायत मोठ दाखविती   गाय मारकी असती, तिची शिंगे लाब नसती   गुलाबाचे फूल गेले व कांटा राहिला   फूल-फूल चळणें   अज्ञान लोभास घाली, पडूं नको त्याच्या ख्यालीं   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   अंगाशी येणे   एका अंगाशी तर एक खांद्याशी   यशाच्या पाऊलवाटी, असती अल्प संतुष्टांच्या पोटीं   आपले मालाचें वर्णन, करीत असती सर्वजन   ज्‍याची जिव्हा फार चालती, त्‍याची अक्‍कल थोडी असती   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   चंदनाला सापाचा वेढा, गुणवंताला असती अवधडा   बढाईखोर आणि लबाड, उभयतां असती भाऊबंद   एकेका मनुष्या मति, भिन्न भिन्न असती   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   असे जी प्रशस्त रीति, तिजला सोडवण असती   ज्‍याचें चातुर्य त्‍याच्या पुरतें   सुपारीचें फूल   काय त्‍याच्या डोळ्यावर भात बांधला आहे?   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   कांटोमें फूल   शेताचें फूल, चालवी जगाची चूल   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   ज्‍याचें नशीब त्‍याच्या बरोबर   हलका फूल   आकाशीचें फूल, त्याचे कुणा एवढें खूळ   गुलाबाचें फूल   उंट चढे तोंभी कुत्ता काटे   फूल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP