Dictionaries | References

खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय

(गो.) खोटे टिकत नाही व खरे झाकत नाही.

Related Words

खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   लेजे दान की दीजे प्राण   प्राण कंठांत गोळा होणें   प्राण कंठाशीं   जीव की प्राण   प्राण ओवाळून टाकणें   प्राण काढून ठेवणें   चौघाबरोबर मरण वर्‍हाडासमान   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   नि॥   हैव-हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   आजचे मरण उद्यावर ढकलणें   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   नि पु ण   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   जीभ हासडून प्राण देणें   मरण जाणणें-समजणें-कळणें कळूं लागणें   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   माझें घ्या नि पांचांत न्या   उघडया डोळ्यांनी प्राण न जाणें   कंठीं प्राण उरणें   खर्‍याला (कधी) मरण नाहीं   नाय   अगा अगा देसाया, काष्टी नाय नेसाया   पोटीं नाय पाठीं नी लागली घराला कांटी   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   नाय निर्गुड माका आणि सर्व औषधाचा काका   नाय, निरगूड, माका. ह्या तिहींचा घेइजे फांका आणि उडजाइजे पडलंका   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   अकालीं मरण   अगा अगा देसाया, काष्टी नाय नेसाया   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   अस्थिगत प्राण   उश्ण्यांक मरण ना   कुत्र्याचे मुर्वतीनें मरण   कसायाच्या घरी सण आणि शेळ्‍या मेंढ्यांचे मरण   खर्‍याला (कधी) मरण नाहीं   गणेशाचे हाले दोंद, चंडिकेचा जातो प्राण   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   जीभ हासडून प्राण देणें   डोकें आपटून प्राण देणें   तीर्थी केलें स्‍नान, चुकेल काय मरण   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   नाय   नाय, निरगूड, माका. ह्या तिहींचा घेइजे फांका आणि उडजाइजे पडलंका   नाय निर्गुड माका आणि सर्व औषधाचा काका   प्राण II.   प्राण III.   प्राण IV.   प्राण V.   प्राण देणें   पोटीं नाय पाठीं नी लागली घराला कांटी   मांजरा खेळ पुण उंद्रा मरण   लेजेदे दान लेजेदे प्राण   लेजे दान की दीजे प्राण   लोकमताचा मान, राजाचा घेतो प्राण   विशीं विद्या, तिशीं धन, चाळिशीं मरण   सून नाय ती सासू बरी, आनी सासू नाय ती सून बरी   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.