Dictionaries | References

कोणाचा हिरा, न माहा काठोट्याच बरा

परक्‍याचा मुलगा मोठा, म्‍हणजे हिर्‍यासारखा बहुमोल गुणांनी युक्त असला तरी त्‍याच्यापासून मला काय फायदा? माझा स्‍वतःचा काठोट्या म्‍हणजे ठोंब्‍या जरी मुलगा असला तरी तोच मला प्रिय वाटतो. दुसर्‍याच्या गुणवंत वस्‍तूपेक्षां आपल्‍या स्‍वतःची रद्दी वस्‍तूहि आपणास जास्‍त प्रिय वाटते असा भाव.

Related Words

हिरा   मागला पाय पुढें न ठेवणें   नखाला माती न लागणें   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   ढुंकून न पाहाणें   ताकास तूर लागू न देणे   बरा होतों घरीं । उगाच आठवली पंढरी ॥   अनोळखी संबंधापेक्षां ओळखीचाच संबंध बरा   पाय भुईला लागूं न देणें   सावलीस उभा न राहणें   पाहिला न देखला आणि चांदण्यानें ओळखला   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   अलोपेक्षां निश्वितपणा बरा   रुख न देणें   न हिंदु र्न यवनः   कांहीं न होतेला   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   कर न कर   न खादी नार नी पायलीचा आहार   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   तोंडीं तीळ न भिजणें   अतिलोभो न कर्तव्यः चक्रं भ्रमति मस्तके   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   उष्ट्रासि न पचे कर्दळी फळें   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   ओ का ठो न करतां येणें   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP