Dictionaries | References

कोंबडा

 m  A domestic cock.
दाणे टाकून कोंबडे झुंजविणें
मुद्दाम पदरचे पैसे खर्च करून भांडणतंटे लावणें.
 पु. एक मुलींचा खेळ . - मखे २२७ .
 पु. १ एक पाळीव पक्षी ; मुरगा . यांचा रंग चित्रविचित्र असुन डोक्यास तुरा असतो व गळ्यात कल्ले असतात . याचें मांस खातात . २ फुगडीचा एक प्रकार . गाणें - ' जिजीबाईचा कोंबडा आला माझ्या दारीं , घालीन चारा पाजीन पाणी ' इ
 पु. चंद्राभोवती पडलेलें खळें .
 पु. राजगिर्‍यांच्या वर्गातलें एक फुलझाड . इं . कॉक्सकोंब .
०म्ह०    १ ( म्हातारीनें , शेजारणीनें ) कोंबडा झांकला म्हणुन उजडावयाचें ( तांबडे फुटावयाचें ) रहात नाही . २ कोंबडा नेला डॊंगर म्हनुन का दिवस उगवत नाहीं .- जी गोष्ट व्हावयाची ती क्षुल्लक अडथळ्यानें टळत नाहीं . स्वाभाविक परिणाम व्हावयाचाच . कोंबडी - स्त्री . कोंबड्यांची मादी . ही बाराहि महिने अंडीं घालतें व एकवीस दिवसांत अंडी उबवून पिल्लें बाहेर काढते . कोंबडें - न . १ कोंबड्याचें लहान पिल्लुं २ ढगांतील तांबूस पट्टे ; पाऊस पडण्याचे चिन्ह . ( वाप्र .) दाणे टाकून कोंबडे झुंजविणे - मुद्दाम पदरचें खर्चुन भांडणें लावणे .
०आरणें  न. कोंबडा आरवण्याची वेळ . कोंबडेरात - रात्र - स्त्री . पहांटे चार बाजण्याची वेळ .
kōmbaḍā m A domestic cock. 2 A lunar halo.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP