Dictionaries | References

कुंभाराक मडकी धड ना


(गो.) कुंभार स्‍वतः मडकी घडतो पण चांगली धड मडकी, तो दुसर्‍यास विकून टाकतो व कुठे कांठ फुटकी, वाकडी तिकडी अशी गिर्‍ाइकास न पटणारी मडकी तो स्‍वतः वापरतो. वाणी स्‍वतःच्या दुकानातील गूळ खात नाही त्‍याप्रमाणें. (ल.) दुसर्‍यासाठी आयुष्‍य वेचणार्‍याला स्‍वतःला सुख लावून घेतां येत नाही. तु०-वैद्याची पोरें गालगुंडीनें मेली.

Related Words

एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   धड ना गृहस्थ, धड ना भिक्षुक   ब्याणा or ना   ना . माकूल   आगा ना पिच्छा   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   लग्नय ना नी फोंतूय ना   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   भुरगें-भुरगें ना बाळ चोट वाजयता टाळ   हळयेरै-हळयेरै ना आनि फळयेरै ना   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   खरूजवाल्‍याक लज ना आणि गरजवंताक अक्‍क्‍ल ना   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   लाभ ना नफा, रिकामा धका   कट्टिभर मास कांयू ना जावप   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   खै गेल्‍लो? खैं ना ! कितें हाडलें? काय ना !   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   एक नाहीं धड, गुबड्यापासून जड   लेखणीचा धड-पुरा-बहाद्दर   धड-कन-कर-दिशी-दिनी   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   ना - मुराद   चिकणा-ना   जेवच्या नाशिल्‍ला उष्‍ट्‌या आळशिक ना   ताळ ना तंत्र, उगाच पोकळ यंत्र   विजणा-ना   धाक ना दरार, फुटका नगारा   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   उंदीर भाजुंक मीठ ना   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   भरिल्लो कळसो चकनळ ना   अंत्रपिशाचशें भोवंतल्यांक राबूंक ठिकाणें ना   घरमोगर्‍याक पोर्मोळु ना   वाळूंत मुतलें वळ ना वोल   साळ-साळ नासली म्हूण कुंडया पाष्ट जाय ना   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   दरेवैर खरवड ना   गणती-ना   अहो म्हणे बाईल कराना, तर म्हणे तुम्हीच व्हा ना?   देहो टक्यानें धड   धड दिसेना नी मन बसेना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP