Dictionaries | References

करडा हात करणें

पराक्रम करणें
शूर, आवेशाचे कृत्‍य, पराक्रमाचे कृत्‍य करणें
पराक्रम गाजवणें
शौर्य दाखविणें. ‘लहान पराई होउनि शूरानें करडा हात केला।’- ऐपो ८९.

Related Words

करडा हात करणें   उभा करणें   फरक-फरक करणें   वळतें करणें   देवावर हात ठेवणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   आर्ये करणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   चांदी करणें   सार-सार करणें   करडा अम्मल   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   अवगणना - अवगणना करणें   पैंबदी करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   नवा जुना करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   बरबाद-बरबाद करणें   बाजार करणें   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   फलटणी पारायण करणें   देखली बुधी करणें   हात (ता-तो) फळी   करडा हात   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   सलामीचा हात   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.