Dictionaries | References

कपाळाला हात लावून बसणें

नशीबास दोष देणें. -गांगा २६८.

Related Words

बसणें   हात वळणें   कपाळावर हात लावणें   खार लावून घेणें   कपाळाला आठ्या चढणें   गळा बसणें   नरडीस बसणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   मोचा बसणें   हात चालणें   सांधा बसणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   पाठीवर हात फिरविणें   झोला बसणें   डोकें खुपसून बसणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   अंधके हात बटेर   कपाळाला हात लावून बसणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   मनाला लावून घेणें   आपला हात जगन्नाथ   ठेका लावून देणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   कमर बसणें   कानपूर ओस करून बसणें   घरीं बसणें   कंठास हात लावणें   ज्ञानमठांत बसणें   गांडींत शेंपूट घालून बसणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   दिवस गेला हेटाहेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   एका नावेत बसणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   डोळे, नाक, हात चिपणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP