Dictionaries | References

एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही

‘एका जत्रेने देव जुना होत नाही’ पहा.

Related Words

चुटक्‍यांचा मांडव होत नाहीं   एका निजून फाल्या जायना   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   एका पायावर तयार असणें   देव दव्हार्‍यांत नांत   एका नावेत बसणें   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   आंब्याची गरज, आमसुलानें नाही पुरवत   देव नवसाला पावणें   उडी नाही तर बुडी   एका   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   फुकाचें गांवजेवण होत नाहीं   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   कधीं नाही कधीं   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   गुलाम ठोक्‍याशिवाय वठणीस येत नाही   भावासारिखा देव   म्हातारा नवरा कुंकवाला आधार   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   गरीबाचा देव वाली   अधव्याचा जोडला आणि पिढीचा मोडला बरोबर होत नाहीं   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   सातारा, बहूत म्हातारा   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   राव पाहावा कां देव पाहावा   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   एका लग्नाक बारा विघ्नें   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   सुइणीच्या जिवावर कोणी गरवार होत नाहीं   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   भक्ताच्या प्रेमासाठीं, देव धांवे पाठोपाठीं   बायकांना लोण्याची सवतहि सहन होत नाहीं   घरांत नाही अन्नकोजी आणि माझे नांव माणकोजी   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   काम नाहीं काडीचें, फुरसत नाही घडीची   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP