Dictionaries | References

एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये

   
Script: Devanagari

एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये     

एकानें एक वाईट गोष्ट किंवा आपली आगळिक केली म्हणून आपण तशीच किंवा लहान गोष्ट उलट करणें हे सज्जनपणाचे नाही. सूडाच्या सबबीवर वाईट गोष्ट करणें चांगले नव्हे. ‘टिळकांनी गाय मारली म्हणून आपण वासरूं मारूं नये या बुद्धीनें आपण त्यावेळी तो श्र्लोक प्रसिद्ध केला नाही.’-केसरी २६.७.४०. (गो.) एकळ्याने गाइ मारल्यारि, आनेकळ्याने बैलु मार नये.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP