Dictionaries | References

उघडा बोडका बाळसंतोष


अगदी नग्न
अंगावर चिंधी देखील नाही असा. बाळसंतोष ही एक भिक्षेकर्‍यांची जात असून ते जुने कपडे मागत फिरत असतात. व त्यामुळे त्यांच्या अंगावर अनेक लोकांनी दिलेले जुने पण चित्रविचित्र रंगांचे व आकाराचे कपडे असतात. पण हा बाळसंतोष कपडे मागणारा भिकारी असून उघडा बोडका आहे. यावरून ज्याजवळ भिकेचा देखील एकहि कपडा नाही असा अगदी निष्कांचन, निर्धन मनुष्य
पूर्णपणे दरिद्री निराश्रित मनुष्य.
उघडा पहा.
निर्धन.
ज्यास कोणी मागेंपुढें नाहीं असा.

Related Words

उघडा   उघडा बोडका बाळसंतोष   बाळसंतोष   उघडा माथा   धरला तर रोड्क, सोड्ला तर बोडका   एखाद्याला उघडा पाडणें   उघडा उघडा दार, नाकाला लागली धार   उघडा नागडा-धोत-बंब-बाग (घ) ड (डा)-सोट   उघडा हिशोब   बोडका   उघडा होणें   उघडा उघडा खिडकी, नाकाला लागली चिरकी   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   उद्योग उघडा करूं जाती, त्यांत लवून विघ्ने राहतीं   बोडका कांदा   हात धरल्या रोडका, शेंडी धरल्या बोडका   नागव्यापाशीं उघडा गेला सारी रात्र हिंवानें मेला   हातीं धरला रोडका, डोई धरला बोडका   डोई धरला तर बोडका, हातीं धरला तर रोडका   बोडका निवडुंग   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   उघडा बोडका बाळसंतोष   धरला तर रोड्क, सोड्ला तर बोडका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP