Dictionaries | References

उखाणा

ना.  कूटप्रश्न , कोडे , गुप्त अर्थाची म्हण ;
ना.  आहणा , आहाणा , उक्ती , म्हण , वचन , हुमाणा .

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
ukhāṇā m A riddle. Ex. परडीभर फुलें तुझ्यानें मेजवे नात माझ्यानें मेजवे नात. 2 A proverbial saying of covert significance. 3 The metrical rallying and bantering with which, at marriages, the mothers of the bride and bridegroom amuse one another and themselves. उ0 घालणें To propound a riddle. उ0 सांगणें To solve or tell a riddle.

 पु. आहणा पहा .
कोडें ; कूटप्रश्न . उ० परडी भर फुलें तुझ्यानें मोजवेनात माझ्यानें मोजवेनात . उत्तर तारे
गुप्त , गूढ अर्थाची म्हण ; वचन .
बायकोचें किंवा नवर्‍याचें नांव घेतांना भाषेचा एक अलंकार योजतात तो ; पद्यात्मक नांव घेणें .
लग्नांत वधूवरांकडील बायका परस्परांना लागतील अशीं गमतीदार यमकात्मक वाक्यें रचून म्हणतात तो ; ( सामा . ) यमकयुक्त टोमणें मारणें . नाशकास श्रावण शुध्द षष्टीस नदीच्या दोन्ही कांठांवर जमून हातांत मुसळें वगैरे घेऊन एका कांठावरच्या बायका विरुध्द कांठावरच्यांना शिव्या देतात . पुण्याकडे नागपंचमीस असाच कांहीं प्रघात आहे . [ वै . आहनस्या ; सं . आख्यान ? प्रा . आहणा ; सिं . ओखाण , गु . उखाणु ]
०घेणें   पतीचें नांव घेतांना त्या नांवाभोंवतीं गोड शब्दांची सजावट करणें .
०घालणें   विचारार्थ कूट प्रश्न टाकणें ; कोडें सांगणें .
०सांगणें   उखाणा ओळखणें ; जिंकणें .

उखाणा घालणें
१. उखाद्या अनुप्रासयुक्त वाक्यांत एखादा प्रश्र्न विचारून त्याचे उत्तर अपेक्षिणें
विचारार्थ कूट प्रश्र्न मांडणें
कोंडे सांगणें
एखादा बिकट प्रश्र्न विचारून त्याचे उत्तर मागणें. २. (ल.) एखादी बिकट परिस्थिति पुढे मांडून तीवर युक्ति विचारणें.

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 m  A riddle.
उखाणा घालणें   Propound a riddle.

Keyword Pages

  • नाव घेण्याचे उखाणे
    लोकगीते ही लोकांची गाणी आहेत. जी कोणी एक व्यक्ति नाहीं तर पूर्ण समाज गात असतो. सामान्यतः लोकांत प्रचलित, लोकांद्वारे रचित आणि लोकांसाठी लिहीलेली गाणी..
  • सणाचे उखाणे
    लोकगीते ही लोकांची गाणी आहेत. जी कोणी एक व्यक्ति नाहीं तर पूर्ण समाज गात असतो. सामान्यतः लोकांत प्रचलित, लोकांद्वारे रचित आणि लोकांसाठी लिहीलेली गाणी..
  • स्त्रीधन - उखाणा ( आहाणा )
    लोकगीतातील स्त्रीधन म्हणजे मराठीतील एक अमूल्य ठेवा आहे , तो आपण पुढील पिढीसाठी जतन करून ठेवला पाहिजे .
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP