Dictionaries | References

आह्मी आयलिं घारा, तुम्हिं भायर सरा

(गो.) आम्ही घरी येऊन राहिलो, आतां तुम्ही बाहेर निघा.

Related Words

सरा   घारा   आह्मी आयलिं घारा, तुम्हिं भायर सरा   भायर   भायर-भायरो जावप   काक्को, बाबशेणयि घारा जेवलो   भायर-भायर करप   पोट पिंदल्यारि गू भायर पडता   दुधाचो घोंट भायर वडयल्यावर दुध वता, गिळल्यार ताळो लासता   आह्मी   दुसर्‍या हातानें औदाक पिवंचें, पटक्या घारा जेवणा पडचें   नांव पळेल्यारि कुबेर, घारा तपिल उमती   सरा य   घरा (भितरि) आयल्‍यारि वागु, भायर गेल्‍यारि कोलो   आयले ल्हार, मारले भायर   पितळि भायर पळ्‌ळी, पुंगी बंद जालि   भायर गोरो, भितरीं काळो   पडद्यांतुलो वेसु, भायर आयिलेशिवाय रावना   भायर पडप   फूल गळून पळयार फळ भायर येता   फूल फुल्लेले शिवाइ परमळु भायर पण्णा   गिरॅस्‍तालॉ मुडॉ भायर सर्तापुसून दुर्बळांलॉ चॅडॉ मॅल्‍लॉ   भायलें सुतक भायर गेलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP