TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?

(गो.) आईला नको लेकरूं, आजीला कशाला पाहिजेत नातवंडे?

Related Words

  |  
अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आय जायका, खाय जाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   कुंकडा पीला उस्‍तुच्याक शिकौपाक नाका   कांट्यानें वच्याक खुटो नाका   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   कित्या   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   कोंबिये पिलाक उस्‍तुंक शिकौंक नाका   खाय खाय, मसणांत जाय   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   घर सगळें तुमगेलें, सामना हात लाव नाका   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   ज्‍याला बायल नाका, ताका बायलेचो वर्गय नाका   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   धन पहा. धणू जा जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   नाका   नातरूं   नाल्ल खात्‌ल्यान्‌ देंठ पागार करुं जाय   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   फाटीर मार, पुण पोटार मारुं नाका   फोगोत्यांनीं वाघ मर्ता? वाघ मारुं गुळॉ जाय   बगलेकं यो, आफोडूं नाका   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

false fruit

  • फसवे फळ 
  • Bot. (a fruit formed from other parts of the flower in addition to the gynaeceum) कूट फल 
  • आभासी फळ, छद्म फल 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेश गीता कोणी वाचावी ?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site