Dictionaries | References

आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड

(गो.) आपल्या घरी वाटेल तसा गोंधळ घातला तरी चालेल पण दुसर्‍याच्या घरी थुंकतांना सावधगिरी बाळगावी.

Related Words

घर घेणें   अंग जड जाणें   घर चालविणें   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   मुद्दलाचें घर व्याजांत जातें   घर विकत घेऊन राही, बांधण्यांत नफा नाहीं   परडें जड होणें   आपना घर दूरसे सुझतां है   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   काळजास घर पाडणें   दंडाच्या काढण्यांत मुसक्यांची भर   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   आप घर कीं बाप घर   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   असेंच म्हणगे म्हातारे, घर घेतले मेल्यानें   राखील त्याचें घर, खणेल त्याचें शेत   पायाचा जड   नाकापेक्षां मोतीं जड होणें   आसन जड होणें   घर पालथे घालणें   जीभ जड होणें   ओटी जड, पाहुणा गोड   घर फुंकना, तमाशा देखना   भर पत्रावळीवरुन उठविणें   आपले गुण पाघळणें   भर घालणें   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आपले गरजे, गाढव राजे   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   बिन भाडयाचें घर   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   ठकबाजीचें घर नही बसता   रांधतें घर   घर डोक्यावर घेणे   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   रानशी घर कोशी बिर्‍हाड   द्या भर, करा तर्र   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   आपले आईला कोणीही डाकीण म्हणत नाहीं   म्हस घेवक सोपें आणि दांवें घेवक जड   आपले नाते, जग हांसे   आपले खाय, शेजार्‍याचा धाक वाहाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP