Dictionaries | References

आपलें गुह्य ज्यास सांगतो, त्याचा दास होऊन बसतो

   
Script: Devanagari

आपलें गुह्य ज्यास सांगतो, त्याचा दास होऊन बसतो     

जो मनुष्य आपले एखादे गुप्त व्यंग दुसर्‍यास सांगतो तो त्याच्या कायमचा आहारी जातो. कारण तो ते गुह्य फोडील अशी त्याला कायमची भीति वाटूं लागते व त्याला खूष करण्याची धडपड करीत असतो.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP