Dictionaries | References

आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं

एकीकडे सेग व दुसरीकडे इलाज. -म्युनिसिपालिटी नाटक. सिनेमा.

Related Words

आग रामेश्र्वरीं, बंब सोमेश्र्वरीं   अंगठयाची आग मस्तकास जाणें   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   आग पिणें   आग लगाये तमाशा देखे   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   पाजीचा गाजी व गाजीचा पाजी.   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   दाढीला आग लागली, म्हणे माझा दिवा लाऊन घेऊं द्या   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   व॥   बायको धमकट, व दादला कसपट   असुदी व अबादी   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   नखाला आग लागली   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   पोटाची आग   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   रडतें पोर व गळतें घर   तुझें तें माझें व माझें तें माझेच   रात्रभर दळी व पोत्यांत पीठ भरी   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   फार खाणें व मरणाचे दारीं बसणें   वेडा झाला व कामांतून गेला   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP