TransLiteral Foundation

असतां दिवसाची चलती, सर्व कामें चांगली होतीं

अनुकूल काळ असला म्हणजे सर्व गोष्टी चांगल्या प्रकारें जुळून येतात.

Related Words

असतां दिवसाची चलती, सर्व कामें चांगली होतीं   तरुणपणीं बुद्धि, म्‍हातारपणीं शक्ति, याचें नांव चांगली स्‍थिति   रुपुस्त-रुपुस्ताचीं कामें   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   ज्‍यानें इंद्रियें जिंकलीं, त्‍याने सर्व जिंकलें   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   गरीब पाहती, त्‍यास सर्व दाबती   उद्योगानें सर्व सोपें, आळसानें सर्व कठीण   द्रव्यवान्‌ कर्ज मागती, सर्व नेऊन देती   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   सर्व सोपें उद्योगानें आणि कठीण आळसानें   सर्व-सर्वच अध्याय अटोपला   चालत बोलत असतां   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   सर्व सिद्ध आणि चुलीचें पोंतेंरें   एक नन्ना सर्व साधी   दुष्टाला सर्व दुष्टच दिसतात   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   समर्थ-समर्था घरचें श्र्वान, त्याला सर्व देती मान   रति-रति इतकी दरज असतां शत्रूस बळ फार येतें   इष्ट मित्र खरे, असतां दूर बरे   हत्तीच्या पायांत सर्व जनावरांचे पाय   असतां उघडे मागील दार, होती चोरी आणि परद्वार   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   असतां पैशाची पूर्णता, नसे मित्रांची न्यूनता   असतां सर्व गुणसंपन्न एक तरी राहतो दुर्गुण   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   जिकडे-जिकडची चलती, तिकडे-तिकडची भरती   यात्रा सुखाची, कामें दुःखाचीं   परतंत्रतेच्या पक्कान्नापेक्षां स्वातंत्र्याची मीठभाकरी चांगली   ठेवितां चांगली रीती, दैवगती उघडती   अक्कल ठेवा चांगली, नाहीं तर होईल बावली   उद्योग करी श्रमानें, त्यास सर्व मिळे क्रमानें   सर्व पाहिलें पण तांब्याचे शष्पाचा गोसावी नाहीं पाहिला   असतां लहान घट, दिसती जाड कांठ   आपल्या मालाची सर्व स्तुति करितात   सर्व गुरु भाऊः कामा न येऊं   चकाकतें तें सर्व सोनें नव्हे   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   असतां तरुण कोंबडें, तया नावडे कोंढवाडे   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   सर्व नाशाय मातुलः   असतां पतिव्रता सुंदरी, तिचा प्रकाश घरीं दारीं   आली धनत्रयोदशी, घरांत सर्व उपवासी   असतां खरी स्तुति, समूळ विस्तारती   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   अन्य - अन्य गोष्ट नाहीं समजली तोंवरी पहिली चांगली   अल्प दुःखी मोठा खेद, मोठीं दुःखें होतीं बंद   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   चलती   चांगलीं कृत्‍यें करी, होतीं यज्ञापरी   चालत बोलत असतां   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   परतंत्रतेच्या पक्कान्नापेक्षां स्वातंत्र्याची मीठभाकरी चांगली   पाहिले असतां   रुपुस्त-रुपुस्ताचीं कामें   लोभावृत्ति कारणें, नित्य होतीं भांडणें   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   सर्व   सांगली-सांगली बहुत चांगली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

adaptive behavious

 • अभ्यनुकूल्य वर्तन 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

नजर लागते किंवा दृष्ट लागते म्हणजे काय? त्यावर उपाय काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.