TransLiteral Foundation

अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील

नवर्‍यापेक्षां शिरजोर स्त्रीबद्दल म्हणतात.

Related Words

अशी   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   मुलगी चालली सासरीं, गळा दाटला अंतरीं   कालनिर्णयकोश IV. - सप्तर्षियुग की कल्पना   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   जीव की प्राण   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   गाभण-णी-णें   चांगले करी, अशी सोय धरी   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   केतकीचें पानबाई की की   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   अशी आहे तशी आहे   अशी तशी   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   आपघर की बापघर   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   लष्कर सैल, इन्फंट्री बैल आणि पोलीस करील तें होईल   घातक or की   लेजे दान की दीजे प्राण   छाती करील त्‍याचा व्यापार   आपण दुसऱ्याला साहाय्य केले तर दुसरा आपणाला करील   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   की पिठाचे प्रकार सतरा   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   खाटक-की-खाटीक   जीवु गोडु की गोड गोड   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   उसवलेल्यास शिवील पण निसवलेल्यास काय करील   रेडा रुसला तेल्यावरी, त्याची कोण करील भरोवरी   अभ्यास करील त्याची विद्या, जपेल त्याची लक्ष्मी, खपेल त्याचें शेत व मारील त्याची तलवार   अशी   अशी होणें   आज चांगले करील, तर उद्या कामास येईल   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आपण दुसऱ्याला साहाय्य केले तर दुसरा आपणाला करील   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   उसवलेल्यास शिवील पण निसवलेल्यास काय करील   एका पैंशाची चोरी, करील रुपयांची तरी   केतकीचें पानबाई की की   करील ते कारण आणि बांधील ते तोरण   करील तें कारण बांधील तें तोरण   करील त्‍याचें काम   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   करील ती पुर्वदिशा   करील ती पूर्वदिशा   करील तो भरील   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   कसर करील तो पोट भरील   काम करील तो पोट भरील   काळोखी-की   की   खत करील ते गोत करणार नाहीं   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   गरीबाजवळ नसतां धन, दैव कसें करील हरण   घातक or की   छाती करील त्‍याचा व्यापार   जपेल त्‍याची संपत्ति, करील त्‍याची विद्या (व्युपत्ति), मारील त्‍याची तलवार आणि भजेल त्‍याचा ईश्र्वर   ज्यानें केली सेवा l तो खाथील मेवा. जो करील सेवा l तो खाईल मेवा   जो इजार करील, तो भोंक ठेवील   जो बोलेल तो करील काय, जो गर्जेल तो पडेल काय?   डोळेझांक-की   दळील तो भरील, करील तो पावील   देवाविषयी हुरहुरी, तोच करील दुरी   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   नाहीं निर्मळ जीवन। काय करील साबण॥   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   मुलगा-मुलगा कीं मुलगी   मुलगी   म्हणेल ती पूर्वदिशा, करील तो विधी   मारील त्याची तरवार, करील त्याची विद्या, भजेल त्याचा ईश्वर   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   मोलकरणीशीं राहिलें नीट तर ती दळील बारीक पीठ, नाहींतर घरीं नेऊन करील वीट   रडत घोडयावर बसला तो राऊतकी काय करील   रेडा रुसला तेल्यावरी, त्याची कोण करील भरोवरी   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   राजा करील ती पूर्व दिशा आणि भट सांगेल ती अमावास्या   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

येळू

 • वेस , वेसकट इ० पहा . 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

मंदिराला कळस बांधतात, पण घरातील देव्हार्‍याला कळस का नसतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.