TransLiteral Foundation

अशी कर नक्कल की त्यांत न चाले कुणाची अक्कल

अशी गोष्ट करावी की लोकांनी आपले कौतुक करीत राहावे. सर्वांस चकित करून सोडणारी कृति करावी.

Related Words

अक्कल पुढें धावणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   झड-कन्-कर-दिनी-दिशी   तट-कन-कर-दिनी-दिशी   भाडकण-कन-कर-दिन-दिनी-दिशी   गट-कन-कर-दिनी-दिशी   सुळकण-कन-कर-दिनी-दिशी   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   गटकन्-कर-दिनी-दिशी   डोळेझांक-की   सटकन्-कर-दिनी-दिशी   भक्क-कण-कर-दिशी   झण-कन्-कर-दिशी-दिनी   ढब्ब-कन-कर-दिशी-दिनी   नादान की दोस्ती जीका जान   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   अक्कल   अक्कल गुंग होणे   अक्कल गुंग होणें   अक्कल जाणें   अक्कल ठेवा चांगली, नाहीं तर होईल बावली   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अक्कल पुढें धावणें   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   अक्कल बृहस्पतीची आणि समशेर शिकंदराची   अक्कल विकत घेणे   अक्कल विकत घेणें   अक्कल विकून फुटाणे खाणें   अक्कल सांगणें   अक्कल हुसारीन   अप्रत्यक्ष-अपरोक्ष कर   अशी   अशी होणें   असे त्‍याचे दैवाचे ताले कीं, कुत्र्यावर नौबत चाले   असतां तारुण्याचा भर, काळव्यय उत्तम कर   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   आदराशीं प्रत्यादर, शठ देखोन शाठ्य कर   आयाबायास्त्री दिधी भर, ऊठ म्हातारे नवरा कर   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एक शेर विद्या आली जरी, दहा शेर अक्कल लागे वरी   केतकीचें पानबाई की की   कर   कर न कर   काजी बोले दाढी हाले, सत्तेवांचून कोण चाले   काय असे रंगावर, केवळ गुणग्रहण कर   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   काळोखी-की   की   खट-कण-कन-कर   खड-कण-कन-कर   गड-कन-कर   गबकन-कर   गुरु गुरु विद्या, शिर शिर (सरसर) अक्‍कल   गुरूची विद्या-अक्‍कल गुरूला फळली-भोंवली   गरज पडली म्‍हणजे अक्‍कल सुचते   गरजेपुढें अक्‍कल अंधळी   गरजवंताला अक्‍कल नसते-नाहीं   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   गरजीवंता अक्‍कल ना, आनी खोजरीवाळाक लज ना !   गरतवंतास अक्‍कल थोडी   गरीबाची अक्‍कल, जैसा वनीं राजमहाल   घातक or की   घोड्याएवढें डोकें, गाढवाएवढी अक्‍कल   जपण-णी-णूक-कर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धौति

 • स्त्री. शरीरांतर्गत भागांची शुद्धि . - संयोग ३५५ . धोतीपोती पहा . [ सं . ] 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

घरातील देव्हारा पूर्व पश्चिम कां ठेवतात, इतर दिशा कां वर्ज्य?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.