Dictionaries | References

अंधके हात बटेर

बटेर म्हणजे तितर पक्षी. हा चपळ असतो
तो अंधळ्याच्या हातीं सहसा लागणें शक्य नाहीं. परंतु केव्हां केव्हां चुकून अंधळ्यानें हात पुढें करावा व त्याच्या हातांत जो सहज सांपडावा असा योग येतो. त्यावरुन ही म्हण पडली आहे. याचा सरळ अर्थ अंधळ्याच्या हातास निधान लागणें
म्हणजे एखाद्या मनुष्याला ध्यानीं मनीं नसतां किंवा कोणताहि प्रयत्न न करतां मोठा लाभ होणें
अवचित एकादें निघान सांपडणें. ‘ अंधळ्याचे पायीं धनाची चरवी । अघटित तेंवी घडो असें ।- ’ तुगा १६१६.

Related Words

अंधके हात बटेर   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   हात मेटीं   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   दोन डगरीवर हात ठेवणें   ढुंगणास हात पोचणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   मांडे केले, हात झाडले   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP