Dictionaries | References

अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा

अंगारा धुपारा करणें, मंत्रतंत्र, चेटुक, कुयेडें करणें, तांत्रिक कर्म करणें वगैरे लोकभ्रमाच्या गोष्टी आहेत. त्यांत कांहीं अर्थ नसून लोक केवळ अज्ञानानें, भ्रमाने त्यांच्या पाठीस लागतात. त्यांत सत्य मुळींच नसतें.

Related Words

अंगारा धुपारा   अंगारा   फुसकाईचा अंगारा   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   सारा दिन उरनि उरनि, रात चरखा परनि   सारा दिवस पिसा पिसा, चपनी भर नहीं आटा   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   हा सूर्य हा जयद्रथ   वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   अंगारा करणें   हर्ष काल हा पाप काल असतो   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   सारा चोरांचा बाजार   हा ण   मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   सारा गांव जलगया, काले मेगीया पानी दिया   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   कायदा हा गाढव आहे   मायेचा अवतार   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सीता मंडोदरी तारी आणि तेतूर माजां भागलां सारा   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   आशा पतिव्रता भली, सारा मुलुख पालथा घाली   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   सीता, मंदोदरी, तारा, त्यांत माझी भागाबाई सारा   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   भली भसाडी, गंगथडीची पेंढी, आपटली तर सारा गळाटा   हालवून खुंटा बळकट केला, सारा प्रयत्न फसला   सारा दिवस चर पण शिवरात्री कर   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   हा दाम हें काम   दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥   सुसंगति हा गाढवाचा सद्‍गुण   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   हा हू   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   विलो तो भिलो हा?   विधि चुकल्याविण नियम करी, मनुष्य हा चुकांची शिदोरी   हा रामपहारा आहे   निद्रेचा भंग हा प्रकृतीला रोग   हा घोडा आणि हें मैदान   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   हा मी का तो मी   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP