TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|नक्षत्र जनन शांती|
अग्निची पूजा, होम, हवनारंभ

अग्निची पूजा, होम, हवनारंभ

मूळ, आश्लेषा आणि ज्येष्ठा नक्षत्राच्या कोणत्याही चरणावर जन्मलेल्या बालकाची ब्राम्हणाकडून मंदिरात शांती करून घ्यावी.
Performing yagna to the birth star will help the people to safeguard the life from worries and bad days.


अग्निची पूजा, होम, हवनारंभ

अग्निची पूजा

एकादशांगुल परिमिते देशे गंधाक्षत पुष्पैः प्रागादि प्रागः अग्निं अर्चयेत्‍ । अग्नये जातवेदसे नमः । अग्नये सप्तजिव्हाय नमः । अग्नये हव्यवाहनाय नमः । अग्नयेऽश्वोदराय नमः । अग्नये वैश्वानराय नमः । अग्नये कौमारतेजसे नमः । अग्नये विश्वतो मुखाय नमः ।

अग्नये देव मुखाय नमः । यस्मै कृशानो कृतिने सुलोकं करोषि यष्ट्रे सुखकारकं त्वं । बव्हश्वगोवीरधनैरुपेतं धनं समाप्नोत्यविनश्वरं सः । इति उपस्थाय इध्म आत्मानं च अलंकृत्य हस्तं प्रक्षाल्य । इध्म रज्युं इध्मस्थाने निधाय पाणिन्‍ इध्मं आदाय मूल मध्य अग्रेषु स्त्रुवेण त्रिः अभिघार्य । मूलमध्ययोर्मध्यभागे गृहीत्वा ।

स्थंडिलाच्या ११ बोटांच्या परिमितीत पूर्वेपासून आठ दिशांना गंध, अक्षता, फुले यांनी अग्नीची पूजा करावी. त्यावेळी वरील नावे घ्यावीत. उदा. पूर्वेसाठी

अग्नये जातवेदसे नमः ।

म्हणावे. अग्निला सफेद फुले वहावीत.

त्यानंतर आपल्या कपाळास थोड्या अक्षता लावून घ्याव्यात. हात धुवावेत. इध्म्याच्या समिधांना बांधलेली दोरी सोडून ती त्याच जागी ठेवावी व इध्म्याच्या समिधा हातात घ्याव्यात. त्यांच्या मूल मध्य व अग्र या ठिकाणी तुपाचा अभिघार करावा. त्यानंतर मूल व मध्य यांच्या मध्यभागी समिधा धरून खालील मंत्र म्हणून अग्निवर द्याव्यात.

भो जातवेदस्तव चेदमिध्म आत्मा प्रदीप्तो भव वर्धमानः ।

अस्मान्‍ प्रजाभिः पशुभिः समृद्धान्‍ कुरु त्वमग्ने धनधान्ययुक्तान्‍ । जातवेदसे अग्नये नमो नमः । जातवेदसे अग्नय इदं न मम ।

आघार होम

अग्नीच्या वायव्य कोनापासून आग्नेय कोनापर्यंत तुपाची धार सोडताना मनातल्या मनात

प्रजापतये

म्हणावे व मोठ्याने फक्त

नमः

म्हणावे.

असेच नैऋत्येपासून ईशान्येपर्यंत धार सोडताना करावे. अग्नीच्या उत्तरेस तुपाची एक आहुति -

अग्नये नमः । अग्नय इदं न ममः ।

अग्नीच्या दक्षिणेस तुपाची एक आहुति -

सोमाय नमः । सोमाय इदं न मम ।

वराहुति

दर्वीत ४ पळ्या तूप काढून घ्यावे व खालील मंत्र म्हणून आहुति द्यावी.

अभीप्सितार्थ सिध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः । गणपतये नमः । गणपतय इदं न मम ।

यजमान संकल्प

यजमानाकडून खालील संकल्प सोडून घ्यावा.

अस्मिन्‍ कर्मणि इमानि उपकल्पितानि हवनीय द्रव्याणि या या यक्ष्यमाण देवतास्ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तानि न मम यथा दैवतमस्तु ।

हवनारंभ

यानंतर अन्वाधाप्रमाणे हवन सुरू करावे. प्रत्येक मंत्रानंतर नमः । म्हणावे. खालील देवतांच्या अन्वाधानात सांगितलेल्या द्रव्याने व आहुतीचे जे प्रमाण घेतले असेल तितक्या संख्येच्या आहुतीने हवन करावे.

गोप्रसवाचे हवन

हवनाचे द्रव्य - दधिमध्वाज्य ( दही मध व तूप एकत्र ) ३२ आहुत्या -

१.

स्त्रीरुपाः पाश कलश हस्ता मकर वाहनाः ।

श्वेता मौक्‍तिक भूषाढया

भूषाढया आपस्ताभ्यो नमो नमः ।

दधिमध्वाज्य ८ आहुत्या -

२.

विष्णु जिष्णुं महाविष्णुं प्रभाविष्णुं महेश्वरम्‌ ।

अनेकरुपदैत्यांतं नमामि पुरुषोत्तमम्‌ ।

दधिमध्वाज्य ४८ आहुत्या -

३.

भो यक्ष्मघ्न महाभाग देवेंद्र सुरपूजित ।

दुर्योग जन्म संभूतं अरिष्‍टं हर ते नमः ।

या नंतर केवल नवग्रह - दधिमध्वाज्य १-१ आहुति

१. जपाकुसुम संकाशं

२. दधिशंख तुषाराभं

३. धरणी गर्भ संभूतं

४.प्रियंगु कलिका श्यामं

५. देवानांच ऋषिणांच

६.हिमकुंद मृणालाभं

७. नीलांजन समाभास

८. अर्धकायं महावीर्य

९. पलाशपुष्प संकाशं

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:14:16.3500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

झ्याऊ

  • वि. पादराफुसका ; निर्जीव . झाऊ पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

जुळी मुले झाली असतां शांति करावी काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.