TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|बालसाहित्य|बाल गीते|संग्रह १|
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...

बालगीत - गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...

आकाश अंगण होऊन येतं व ढगातले उंट, ससे, मोर यांचा खेळ रंगतो आणि या काव्यकथा मुलांना भावतात.


ज्याचे त्यास

गाढवापुढे कोडे एकदा पडले असे

मालकाचे प्रेम मोत्यावरतीच कसे ?

मोत्यासाठी भाकरी दुधामधे ताजी

माझ्यासाठी गवत खरकटयातली भाजी.

मोत्याच्या पाठीवर गोंजारणारा हात

इकडे मात्र नाही काठीशिवाय बात.

डोळे मिटून गाढव विचार करु लागले

विचार करता करता कारण त्याला कळले.

मीच लाजराबुजरा माझाच आहे दोष

म्हणून करतो मालक माझ्यावरती रोष.

मोत्या कसा खेळतो लाडेलाडे धावतो

मालकाच्या मांडीवर उडी मारुन बसतो.

गाढव हसून म्हणे खुबी कळली पुरी

करीन आता मीही असेच काहीतरी.

दुसर्‍या दिवशी गाढव धावत गेले घरात

चौखूर नाचू लागले आनंदाच्या भरात.

नाचत, ओरडत दिली उडवून दाणादाण

कंठापाशी आले घरातल्यांचे प्राण.

मालक वाचत होता पोथी देवापुढे

गाढव नाचत त्याच्या अंगावरती चढे.

मालक पडला जसा गडगडणारा गोटा

उठल्या उठल्या ओरडे, "आधी आणा सोटा."

सोटे आले पाच-सात गाढवावर पडले

पळता पळता म्हणे ते असे कसे घडले ?

Translation - भाषांतर
N/A

References :

कवी - कुसुमाग्रज

Last Updated : 2007-12-26T07:47:30.3200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Order cheque

 • नामजोग धनादेश 
 • नामजोग धनादेश 
 • पु. आदिष्टप्राय धनादेश 
 • पु. नामजोग धनादेश 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी म्हणजे काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.