TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|साधन मुक्तावलि|

साधन मुक्तावलि - प्रात:स्मरण

’ साधन - मुक्तावलि ’ या ग्रंथात सर्व प्रकारचे अभंग आहेत.


प्रात:स्मरण
अहं देवो न चान्योस्मि ब्रम्हौवाहं न शोकभाक् ।
सच्चिदानंदरूपोषं नित्युमुक्तस्वभाववान् ॥१॥
अच्युतोहमनंदोहं गोविंदोहमहं हरि: ।
अनंतोहमशेषोहमजोहममृतोस्म्यहं ॥२॥
आनंदसत्यबोधोहमिति ब्रम्हानुचिंतनं ।
अयं प्रपंचो मिथ्यैव सत्यब्रम्हाहमद्वय: ॥३॥
नाहं देही न मे देह: कैवल्याहं सदाशिव: ।
एकमेवाद्वयं ब्रम्हा नेह नानास्ति किंचन ॥४॥
लोकेश चैतन्यमयाधिदेव श्रीकांत विष्णो भवदाज्ञयैव ।
प्रात: समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥५॥
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति: ।
त्वया ह्रषीकेश ह्रदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि ॥६॥
नाहं देही जन्ममृत्यू कुतो मे नाहं प्राण: क्षुप्तिपासे कुतो मे ।
नाहं चेत: सुख - दु:खे कुतो मे नाहं कर्ता बंधमोक्षौ कुतो मे ॥७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-09-10T15:11:12.7670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

divinity

  • न. देवत्व 
  • स्त्री. देवता 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हार्‍यात कोणते देव पूजावेत आणि कोणते नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site